Šest vodećih medijskih kuća iz Jugoistočne Evrope osnovalo je regionalnu asocijaciju čiji će ciljevi biti međusobna saradnja i podrška, zajednička obuka zaposlenih, razmjena sadržaja, koordinirani nastup prema državnim i međunarodnim organima i organizacijama radi unapređenja kvaliteta novinarstva i poboljšanja uslova i položaja medija na tržištu, odlučeno je na nedavnom sastanku predstavnika ovih medija u Podgorici.