Organizator konkursa je Misija OEBS u Crnoj Gori u saradnji s Medijskom asocijacijom jugoistočne Evrope (MAJE) O konkursu Šest vodećih medijskih kuća iz jugoistočne Evrope - Oslobođenje (Sarajevo), AMG (Beograd), Koha (Priština), Sloboden pečat (Skoplje), Koha (Skoplje) i Vijesti (Podgorica) - osnovale su, na nedavno održanom sastanku u Podgorici, regionalnu medijsku asocijaciju.

Šest vodećih medijskih kuća iz Jugoistočne Evrope osnovalo je regionalnu asocijaciju čiji će ciljevi biti međusobna saradnja i podrška, zajednička obuka zaposlenih, razmjena sadržaja, koordinirani nastup prema državnim i međunarodnim organima i organizacijama radi unapređenja kvaliteta novinarstva i poboljšanja uslova i položaja medija na tržištu, odlučeno je na nedavnom sastanku predstavnika ovih medija u Podgorici.