Medijska asocijacija Jugoistočne Evrope najstrožije osuđuje napad na novinara TV Vijesti Seada Sadikovića,podnijeta inicijativa Vladi Crne Gore za da se novinarima dodijeli status službenih lica.

For several years, the media in Montenegro have been faced with serious challenges, which are reflected in political and economic influence and dependence, thereby directly threatening the
sustainability of the current level of media pluralism and future development thereof. Media able to operate in a free market, without the direct influence of the government, with the full compliance with the law and regulations which prevent political pressures and influence over the media and reporting is not only the minimum prerequisite for the functioning and operations of all media in Montenegro but also expectations in regard to progress towards the EU membership.

Mediji u Crnoj Gori su već duži niz godina pred ozbiljnih izazovima koji se ogledaju kroz politički i ekonomski uticaj i zavisnost, i koji direktno ugrožavaju održivost postojećih i dalji razvoj i pluralizam medija. Poslovanje medija na slobodnom tržištu, bez direktnog miješanja vlasti, uz puno poštovanje zakona i propisa koji onemogućavaju političke pritiske i uticaj na poslovanje medija i njihovo izvještavanje je minimum preduslova koje je potrebno uspostaviti kako bi se obezbijedili preduslovi za rad i djelovanje svih medija u Crnoj Gori, ali i ono što od nas očekuje Evropska unija na daljem putu ka punopravnom članstvu.

On a World Press Freedom Day, one we are celebrating in the middle of the COVID-19 crisis, media have proven to be key actors in the societies, which play one of the most important roles. At these difficult times, media serve to educate citizens and try to protect them from the COVID-19 pandemic, through timely and accurate reporting. At the same time, Media are trying to protect democracies worldwide, at the time when a majority of citizens face some level of human rights limitations caused by the pandemic.

Na Svjetski dan slobode štampe, a u jeku globalne pandemije izazvane virusom COVID-19, mediji su još jednom dokazali da su ključni akteri u društvu i da igraju jednu od najvažnijih uloga. Pored toga što edukuju građane i pokušavaju da svakog od njih zaštite od najvećeg zdravstvenog rizika u modernoj istoriji, kroz pravovremeno i tačno izvještavanje, u isto vrijeme mediji čuvaju demokratiju u trenutku kada su ljudska prava većini stanovništva na planeti u nekoj mjeri ograničena.