U cilju obezbjeđivanja što kvalitetnijih predloga koji odražavaju i odgovaraju na stvarne potrebe novinara i novinarki u Crnoj Gori, medija i medijskih udruženja, Medijska asocijacija Jugoistočne Evrope (MAJE) sprovela je anketu u kojoj je učestvovalo 30 predstavnika ukupno 19 medija – šest televizijskih kuća, osam internetskih publikacija, četiri štampana medija. jedne radio stanice, kao i jedan novinar freelancer. Anketa je sprovedena putem online upitnika u periodu od sredine decembra 2021. do sredine januara 2022. godine. Svi prikupljeni prijedlozi proslijeđeni su Vladinoj Radnoj grupi za izradu Medijske strategije Crne Gore.  
Predstavnici crnogorskih medija su isticali dugogodišnje probleme sa kojima se suočavaju a koji se tiču njihovog ličnog položaja i bezbjednosti, unapređenja zakonske regulative, jačanja samoregulacije i regulisanja stanja na medijskom tržištu. Predstavnici medija su takođe istakli i značaj obrazovanja, pa se jedan broj predloga odnosi i taj segment.
Veliki broj predloga reformi odnosi se na loše medijsko tržište, koje je potrebno unaprijediti, te obezbijediti veću podršku države medijima. Takođe, ukazano je na izražen problem nelojalne konkurencije i traženo definisanje mjera kojima bi se unaprijedio položaj domaćih medija na tržištu.  
U dijelu koji se tiče njihovog ličnog položaja i bezbjednosti, novinari/ke ističu nezavidan ekonomski položaj u kojem se nalaze, loše uslove rada, potrebu regulisanja radno-pravnog statusa, a kao značajne izdvajaju potrebe: povećanja njihove bezbjednosti i sigurnosti, pitanje zarada, definisanje beneficiranog radnog staža, kao i rješavanja starih slučajeva ubistva i napada na novinare. Istakli su potrebu dodatnih obuka i edukacija novinara, te bolje poštovanje odredaba zakona koje se tiču intelektualne svojine.
Iako relativno skoro donijeti, novinari su ukazali na potrebu značajnih izmjena seta medijskih zakona, posebno u dijelu koji bi im osigurao da ne moraju da otkrivaju izvore pod bilo kojim uslovima, koji bi bliže uredio funkcionisanje internet portala, unaprijedio oblast slobodnog pristupa informacijama i pitanja napada na novinare. Značajan broj anketiranih ukazao je na potrebu povećanja profesionalizma i unapređenja sistema samoregulacije, te potrebu formiranja jedinstvenog samoregulatornog tijela. Takođe, novinari su ukazali na potrebu da se prekine sa praksom anonimizacije sudskih presuda, te da se prilikom praćenja suđenja dozvoli korišćenje tehničke opreme.
Veliki broj komentara odnosio se i na potrebu dalje depolitizacije i profesionalizacije Javnog servisa RTCG, unapređenje kriterijuma za izbor članova Savjeta te institucije, eliminisanje mogućnosti da Javni servis bude nelojalna konkurencija komercijalnim emiterima, te bolje kontrole finansijskog poslovanja svih javnih emitera.
Medijska asocijacija Jugoistočne Evrope nastaviće proces konsultacija sa predstavnicima medijske zajednice u Crnoj Gori, kako bi se obezbijedila najveća moguća inkluzivnost procesa izrade strateških akata u medijskoj industriji, a ovu aktivnost sprovodimo uz podršku Britanske ambasade u Podgorici.
Kompletan podnijeti materijal dostavljamo u prilogu ovog saopštenja.

Vuk Maraš, izvršni direktor

Predlog za dopunu strateških i operativnih ciljeva nakon sprovedenih konsultacija sa predstavnicima medijske zajednice možete preuzeti ovdje.

Media Association of South-East Europe strongly condemns the attack on Mr. Sead Sadikovic, journalist of the Montenegrin TV Vijesti; an initiative to the Government of Montenegro was submitted requesting the journalists to get the status of officials.

Medijska asocijacija Jugoistočne Evrope najstrožije osuđuje napad na novinara TV Vijesti Seada Sadikovića,podnijeta inicijativa Vladi Crne Gore za da se novinarima dodijeli status službenih lica.

For several years, the media in Montenegro have been faced with serious challenges, which are reflected in political and economic influence and dependence, thereby directly threatening the
sustainability of the current level of media pluralism and future development thereof. Media able to operate in a free market, without the direct influence of the government, with the full compliance with the law and regulations which prevent political pressures and influence over the media and reporting is not only the minimum prerequisite for the functioning and operations of all media in Montenegro but also expectations in regard to progress towards the EU membership.