Rad grafičke dizajnerke Zorane Tošić izabran je za logotip Medijske asocijacije Jugoistočne Evrope, (MAJE), koju čine šest vodećih medijskih kuća iz Podgorice, Sarajeva, Beograda, Prištine i Skoplja.

Na konkurs za izradu logotipa pristiglo je 87 radova, među kojima jedan iz Rumunije, jedan iz Indonezije i jedan iz Engleske. Svi ostali su iz zemalja iz kojih dolaze mediji članice MAJE. Autorka izabranog rješenja Zorana Tošić rođena 17. maja 1996. u Lazarevcu, Srbija. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Podgorici. Trenutno je sutudentkinja treće godine na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, studijski program grafički dizajn.

Osnivači Asocijacije, čije je sjedište u Podgorici, su Vijesti (Podgorica), Oslobođenje (Sarajevo), AMG (Beograd), Koha (Priština), Sloboden pečat (Skoplje)i Koha (Skoplje). Prvi predsjednik Asocijacije je direktor “Vijesti” Željko Ivanović. Regionalna asocijacija osnovana je sa ciljem međusobne saradnje i podrške, zajedničke obuke zaposlenih, razmjene sadržaja, koordiniranog nastupa prema državnim i međunarodnim organima i organizacijama radi unapređenja kvaliteta novinarstva i poboljšanja uslova i položaja medija na tržištu. U obrazloženju idejnog rješenja logotipa MAJE Tošićka je navela da joj je ideja bila da znakom prikaže šest medijskih kuća koje su se udružile da ostvare ovaj projekat.

“Predstavljene su sa šest crnih linija koje jedna uz drugu idu u jednom pravcu, sa istim ciljem, te sam se trudila da pravac linija sugeriše kretanje u visine. Linije prožimaju narandžasti krug koji vizelno objedinjuje medijske kuće. Narandžasta boja je odabrana da bude uočljiva, topla i da simboliše entuzijazam i da iskombinuje energiju crvene i radost žute boje. Tipografja je beserifna, čista i čitljiva, odabrana da se vizuelno slaže uz duh logotipa”, objašnajva svoju ideju Zorana Tošić.

Nagradu u novčanom iznosu od 500 eura dobitnici konkursa će uručiti kancelarija OSCE u Crnoj Gori, koja je bila pokrovitelj ovog natječaja studenata dizajna iz čitave regije. . Ciljevi Asocijacije MAJE, kako je navedeno na osnivačkom sastanku, biće rad na sprovođenju evropskih standarda koji se traže od svih zemalja regiona u fazi pristupnih pregovora sa EU u pogledu zaštite novinara, prava na slobodu izražavanja, fer uslova na tržištu, transparentnog i nezavisnog rada regulatornih agencija. Takođe, zajednički nastup ka velikim međunarodnim oglašivačima, saradnja sa strukovnim organizacijama u Evropi, solidarnost između medija regiona, kao razmjena znanja i iskustva među članicama Asocijacije.

Planirana je organizacija zajedničkih treninga za članice Asocijacije po konkretnim segmentima biznisa (prodaja, marketing, video produkcija, e-paper, itd..), te organizacija velike godišnje tematske konferencije u jednom od regionalnih centara, na koju bi bili pozvani svi relevantni mediji iz regiona, EU, eksperti iz ovih oblasti, politički lideri, predstavnici strukovnih udruženja iz regiona i EU. Jedan od prioritetnih zadataka je i povezivanje sa evropskim i svjetskim asocijacijama izdavača (INMA i WAN).